مژده به همکاران / دانشجویان و اعضا محترم هیات علمی

پیرو پیگیریهای بعمل آمده و مساعدت ریاست محترم دانشگاه و حمایت های معاونت محترم پشتیبانی ، پست الکترونیک جدید دانشگاه از روز سه شنبه نهم مردادماه سالجاری راه اندازی گردید.
براساس جدول زیر، کاربران هر دامنه، در صورتی که آن دامنه وارد مرحله اجرا شده باشد می توانند از اینجا (رفتن به میل باکس جدید) به میل باکس جدید وارد شوند
همچنین لازم است هر کاربر تا پیش از پایان مدت اجرا که در پنجره مربوط به همان دامنه نوشته شده است تمامی ایمیل های موجود در میل باکس قدیم خود ( رفتن به میل باکس قدیم ) را به میل باکس جدید Forward نماید.

سایر کاربران که ایمیل آنها هنوز وارد اجرا نشده است باید از پنل قدیم ( رفتن به میل باکس قدیم ) استفاده نمایند لطفا جهت استفاده از میل باکس جدید خود از مرورگرهای کروم یا فایرفاکس استفاده نمایید

قوانین پست الکترونیک دانشگاه  |  راهنمای انتقال ایمیل  |  راهنمای تنظیمات outlook  |  تنظیمان اوت لوک میل باکس قدیم  |  راهنمای انتقال آدرس بوک  |  پرسش و پاسخ ( اشکالات)


به اطلاع تمامی کاربران محترم می رساند به مناسبت فرارسیدن 17 ربیع الاول فرخنده میلاد حضرت رسول اکرم و امام جعفر صادق علیهم السلام
مدت زمان مقرر شده جهت اتمام استفاده از میل باکس قدیم برای تمامی دامنه ها براساس جدول زیر تمدید گردید

با تشکر از همکاری کاربران محترم
انتقال نامه ها از میل باکس قدیم به جدید برای دامنه nm.mui.ac.ir@ مربوط به دانشکده پرستاری و مامایی به پایان رسیده است.

با تشکر از همکاری کاربران محترم
انتقال نامه ها از میل باکس قدیم به جدید برای دامنه phc.mui.ac.ir@ مربوط به معاونت بهداشتی به پایان رسیده است.

با تشکر از همکاری کاربران محترم
انتقال نامه ها از میل باکس قدیم به جدید برای دامنه pharm.mui.ac.ir@ مربوط به دانشکده داروسازی به پایان رسیده است.

با تشکر از همکاری کاربران محترم
انتقال نامه ها از میل باکس قدیم به جدید برای دامنه edc.mui.ac.ir@ مربوط به مرکز مطالعات و توسعه آموزش پزشکی به پایان رسیده است.

با تشکر از همکاری کاربران محترم
انتقال نامه ها از میل باکس قدیم به جدید برای دامنه mui.ac.ir@ مربوط به دامنه مدیریتی - حقوقی به پایان رسیده است.

با تشکر از همکاری کاربران محترم
انتقال نامه ها از میل باکس قدیم به جدید برای دامنه bsrc.mui.ac.ir@ مربوط به حقوقی - مراکز تابعه به پایان رسیده است.

با تشکر از همکاری کاربران محترم
انتقال نامه ها از میل باکس قدیم به جدید برای دامنه crc.mui.ac.ir@ مربوط به حقوقی - مراکز تابعه به پایان رسیده است.

با تشکر از همکاری کاربران محترم
انتقال نامه ها از میل باکس قدیم به جدید برای دامنه emrc.mui.ac.ir@ مربوط به حقوقی - مراکز تابعه به پایان رسیده است.

با تشکر از همکاری کاربران محترم
انتقال نامه ها از میل باکس قدیم به جدید برای دامنه ems.mui.ac.ir@ مربوط به حقوقی - مراکز تابعه به پایان رسیده است.

با تشکر از همکاری کاربران محترم
انتقال نامه ها از میل باکس قدیم به جدید برای دامنه bbti.mui.ac.ir@ مربوط به حقوقی - مراکز تابعه به پایان رسیده است.

با تشکر از همکاری کاربران محترم
انتقال نامه ها از میل باکس قدیم به جدید برای دامنه herasat.mui.ac.ir@ مربوط به حقوقی - مراکز تابعه به پایان رسیده است.

با تشکر از همکاری کاربران محترم
انتقال نامه ها از میل باکس قدیم به جدید برای دامنه nutr.mui.ac.ir@ مربوط به حقوقی - مراکز تابعه به پایان رسیده است.

با تشکر از همکاری کاربران محترم
انتقال نامه ها از میل باکس قدیم به جدید برای دامنه opr.mui.ac.ir@ مربوط به حقوقی - مراکز تابعه به پایان رسیده است.

با تشکر از همکاری کاربران محترم
انتقال نامه ها از میل باکس قدیم به جدید برای دامنه journals.mui.ac.ir@ مربوط به حقوقی - مراکز تابعه به پایان رسیده است.

با تشکر از همکاری کاربران محترم
انتقال نامه ها از میل باکس قدیم به جدید برای دامنه idrc.mui.ac.ir@ مربوط به حقوقی - مراکز تابعه به پایان رسیده است.

با تشکر از همکاری کاربران محترم
انتقال نامه ها از میل باکس قدیم به جدید برای دامنه sdlrc.mui.ac.ir@ مربوط به حقوقی - مراکز تابعه به پایان رسیده است.

با تشکر از همکاری کاربران محترم
انتقال نامه ها از میل باکس قدیم به جدید برای دامنه lib.mui.ac.ir@ مربوط به کتابخانه مرکزی به پایان رسیده است.

با تشکر از همکاری کاربران محترم
انتقال نامه ها از میل باکس قدیم به جدید برای دامنه med.mui.ac.ir@ مربوط به دانشکده پزشکی به پایان رسیده است.

با تشکر از همکاری کاربران محترم
انتقال نامه ها از میل باکس قدیم به جدید برای دامنه rehab.mui.ac.ir@ مربوط به دانشکده توانبخشی به پایان رسیده است.

با تشکر از همکاری کاربران محترم
انتقال نامه ها از میل باکس قدیم به جدید برای دامنه mng.mui.ac.ir@ مربوط به دانشکده مدیریت به پایان رسیده است.

با تشکر از همکاری کاربران محترم
انتقال نامه ها از میل باکس قدیم به جدید برای دامنه hlth.mui.ac.ir@ مربوط به دانشکده بهداشت به پایان رسیده است.

با تشکر از همکاری کاربران محترم
انتقال نامه ها از میل باکس قدیم به جدید برای دامنه dnt.mui.ac.ir@ مربوط به دانشکده دندانپزشکی به پایان رسیده است.

با تشکر از همکاری کاربران محترم
انتقال نامه ها از میل باکس قدیم به جدید برای دامنه azh.mui.ac.ir@ مربوط به بیمارستان الزهرا به پایان رسیده است.

با تشکر از همکاری کاربران محترم
انتقال نامه ها از میل باکس قدیم به جدید برای دامنه resident.mui.ac.ir@ مربوط به دانشجویان دانشکده پزشکی به پایان رسیده است.

با تشکر از همکاری کاربران محترم
انتقال نامه ها از میل باکس قدیم به جدید برای دامنه sim.mui.ac.ir@ مربوط به اداره فناوری اطلاعات و ارتباطات به پایان رسیده است.

با تشکر از همکاری کاربران محترم
انتقال نامه ها از میل باکس قدیم به جدید برای دامنه mail.mui.ac.ir@ مربوط به حقوقی به پایان رسیده است.

با تشکر از همکاری کاربران محترم
انتقال نامه ها از میل باکس قدیم به جدید برای دامنه amt.mui.ac.ir@ مربوط به دانشکده فناوری های نوین به پایان رسیده است.